Kontakt z nami

Poinformuj,
zapytaj,
zgłoś interwencję

Listy / interwencje

W Funduszu Pomocy Studentom analizujemy wszystkie kluczowe tematy związane ze studiowaniem.
Jeżeli uważasz, że istnieje powód do naszej interwencji, jeżeli chcesz skomentować sytuację na Twojej uczelni lub kwestię dotyczącą całego systemu szkolnictwa – napisz to nas!

Temat *

Prosimy zaznaczyć jakiej grupy tematów dotyczy treść listu.
Można wskazać tylko jedną opcję.
Właściwy wybór umożliwi szybkie skierowanie listu do odpowiedniego eksperta.

Treść listu *

Autor listu

* pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

Aktualności

 • Pierwszy wielki kongres kół naukowych

  To wręcz niewiarygodne, ale od… 1930 roku nie było ogólnokrajowego, interdyscyplinarnego spotkania kół naukowych. Wkrótce sytuacja się zmieni i powstanie nowe forum wymiany kontaktów oraz podnoszenia kompetencji niezbędnych do realizacji... Dalej

 • Stypendia na kierunkach zamawianych były źle zaprojektowane

  Najwyższa Izba Kontroli podsumowała ministerialny program kierunków zamawianych. Prawdopodobnie część pieniędzy podatników została zmarnowana, bo nie przewidziano zwrotu środków w przypadku przerwania studiów (co było nagminne), a stypendia przyznawano nawet... Dalej

 • Program „Studia dla wybitnych” został wstrzymany

  Po kilku tygodniach od uruchomienia został zawieszony rządowy program udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z kształceniem w zagranicznych uczelniach. Program miał umożliwić podjęcie studiów magisterskich w 32 najbardziej... Dalej

Analizy

 • Pomoc materialna dla doktorantów – wybrane problemy

  Tekst traktuje o świadczeniach pomocy materialnej dla doktorantów, o których mowa w art. 199 ust. 1 pkt 1-4 Prawa o szkolnictwie wyższym (dalej: PSW). Przedstawione w nim problemy są często zbieżne z tymi, które dotyczą studentów. Podczas analizy części... Dalej

Dokumenty