Kontakt z nami

Poinformuj,
zapytaj,
zgłoś interwencję

Listy / interwencje

W Funduszu Pomocy Studentom analizujemy wszystkie kluczowe tematy związane ze studiowaniem.
Jeżeli uważasz, że istnieje powód do naszej interwencji, jeżeli chcesz skomentować sytuację na Twojej uczelni lub kwestię dotyczącą całego systemu szkolnictwa – napisz to nas!

Temat *

Prosimy zaznaczyć jakiej grupy tematów dotyczy treść listu.
Można wskazać tylko jedną opcję.
Właściwy wybór umożliwi szybkie skierowanie listu do odpowiedniego eksperta.

Treść listu *

Autor listu

* pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

Aktualności

  • Program „Studia dla wybitnych” został wstrzymany

    Po kilku tygodniach od uruchomienia został zawieszony rządowy program udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z kształceniem w zagranicznych uczelniach. Program miał umożliwić podjęcie studiów magisterskich w 32 najbardziej... Dalej

  • Stypendia na kierunkach zamawianych były źle zaprojektowane

    Najwyższa Izba Kontroli podsumowała ministerialny program kierunków zamawianych. Prawdopodobnie część pieniędzy podatników została zmarnowana, bo nie przewidziano zwrotu środków w przypadku przerwania studiów (co było nagminne), a stypendia przyznawano nawet... Dalej

Analizy

  • Pomoc materialna dla doktorantów – wybrane problemy

    Tekst traktuje o świadczeniach pomocy materialnej dla doktorantów, o których mowa w art. 199 ust. 1 pkt 1-4 Prawa o szkolnictwie wyższym (dalej: PSW). Przedstawione w nim problemy są często zbieżne z tymi, które dotyczą studentów. Podczas analizy części... Dalej

Dokumenty