Pismo StRuNa

Ambitna
strona
studiów

W najnowszym numerze pisma "StRuNa":
- o prestiż naukowca, jego dochody i perspektywy zatrudnienia na uczelni pytamy dr. Emanuela Kulczyckiego, przewodniczącego Rady Młodych Naukowców;
- o tym czego od uczelni oczekuje młoda matka - żłobka czy stabilnego zatrudnienia - pisze dr Dominika Rafalska;
- jak wykorzystać Ustawę o dostępie do informacji publicznej podczas pisania pracy dyplomowej podpowiada Monika Skoczko-Piskorz.

Cały numer pisma w formie e-booka:  "StRuNa - Biuletyn Młodych Naukowców" nr 4

 


Dla autorów najciekawszych projektów naukowych
realizowanych między 1 października 2015 roku a 30 września 2016 roku
mamy informacje o szóstej edycji konkursu StRuNa.